Kaubavedudeks kasutatavad sõidukid.

Meie autopark koosneb kaubaautodest, millega on linnas mugav manööverdada. Põhiline tegevuspiirkond on Tartumaal, kuid loomulikult veame teie kauba vajadusel ka kaugemale. Ükski sihtpunkt pole tegevusulatusest väljas.

L3H2 mõõdus kaubikud

Kaubikud mahutavad palju ning võimaldavad kitsastes tingimustes manööverdada, seega on kaubikud jaotusvedudeks ja kolimistöödeks ideaalne valik. Osad meie kaubikutest omavad jahutusagregaate, mis sobivad toiduainete veoks.

Tagaluuktõstukiga furgoonautod

Tagaluuktõstukiga furgoonautodele saab mugavalt kahveltõstukiga kauba peale lükata. Samuti on nende ruumikasutus pisut efektiivsem kui kaubikutel, kuna puuduvad sisseulatuvad rattakoopad ja kaubaruumi lae laius on sama, mis põrandal. Miinuseks kaubikute kõrval on kõrgem kütusekulu ja kehvem manööverdamisvõimekus. Osad meie furgoonautod omavad isotermilist furgooni ja jahutussagregaati, mis on sobiv toiduainete veoks.


Kaubikuid saab enamjaolt rentida vaid koos juhiga.
Kõik Vectio kaubavedude kaubikud on uued ja hooldatud.

Hinnad ja kontaktinfo leiate pealehelt.